Kattenziekte is goed te voorkomen

Kattenziekte is een ernstige ziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Vooral kittens kunnen heel erg ziek worden. Vaccinatie tegen kattenziekte helpt!

Kattenziekte is een ernstige, zeer besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Vooral kittens kunnen heel erg ziek worden wanneer ze worden besmet.

Belangrijkste ziekteverwekker van kattenziekte

Het virus dat kattenziekte veroorzaakt vermenigvuldigt zich in cellen in het lichaam die zichzelf snel kunnen delen, zoals die van het beenmerg (vooral witte bloedcellen en bloedplaatjes) en de darmen. Als een kat besmet raakt met het virus, kan deze heel ziek worden en soms komen te overlijden.

Gelukkig zijn er vaccins beschikbaar die goed tegen kattenziekte beschermen.

Ook jouw kat kan besmet raken

Alle katten die niet gevaccineerd zijn, lopen risico om ernstig ziek te worden na infectie met kattenziekte. Alle leeftijden zijn gevoelig, al wordt ziekte en sterfte het vaakst gezien bij kittens. Dieren met kattenziekte verspreiden het virus via de ontlasting. Andere katten kunnen vervolgens direct (door contact met een ziek of herstellend dier) of indirect (door contact met voorwerpen die besmet zijn met het virus) besmet raken. Het kattenziekte-virus kan maandenlang in de omgeving besmettelijk blijven en is alleen met ontsmettingsmiddelen te doden.

Symptomen kattenziekte

Besmette katten verliezen eerst hun eetlust. Daarna krijgen ze koorts en maken ze een zieke indruk. Het meest opvallend zijn de verschijnselen van het maagdarmkanaal: ernstige buikpijn, braken, diarree en uitdroging. De ernst hiervan hangt af van de leeftijd van de kat (een jonger dierkrijgt vaak ernstigere verschijnselen) en van de opgebouwde weerstand tegen kattenziekte op het moment van punten besmetting.

Bij besmette katten zal ook de afweer sterk achteruitgaan. Het virus vermeerdert zich immers in witte bloedcellen, die een belangrijke rol spelen bij de immuniteit. Hierdoor neemt de kans op bijkomende bacteriële en virale infecties toe.

Gevolgen kattenziekte op dracht en jonge kittens

Wanneer een drachtige poes geïnfecteerd raakt met het virus, verspreidt het zich naar de ongeboren kittens, waardoor deze kittens mogelijk hersenschade oplopen. Bij erg jonge kittens kunnen ook de kleine hersenen worden aangetast, waardoor ze hun coördinatie verliezen en lastkunnen krijgen van spiertrillingen. Deze klachten komen uitsluitend voor bij kittens die tijdens de dracht of op heel jonge leeftijd wordengeïnfecteerd en waarbij het moederdier niet is gevaccineerd. Een poes geeft immers tijdelijke (maternale) immuniteit door aan haar kittens. Overweeg je een nestje met je poes, ga dan op voorhand naar je dierenarts voor advies over vaccinatie.

Vaccinatie tegen kattenziektehelpt!

Je kan je kat goed beschermen tegen kattenziekte door vaccinatie. Een tweevoudige vaccinatie van je kitten, waarbij de tweede vaccinatie niet voor de leeftijd van 12 weken plaatsvindt, is in de meeste gevallen voldoende. Het asiel of de cattery heeft deze vaccinatie vaak al in gang gezet. Als je kat ongeveer 1 jaar oud is, vindt de volgende vaccinatie plaats. Daarna wordt vaccinatie om de 3 jaar aanbevolen. Na vaccinatie tegen kattenziekte ontstaat een goede en langdurige bescherming. Maak een afspraak met je dierenarts om een vaccinatieschema op te stellen, ook tegen andere ziektes die besmettelijk zijn voor je kat.

Mijn kat heeft al kattenziekte. Wat nu?

Als je denkt dat je kat kattenziekte heeft opgelopen, is het belangrijk zo snel mogelijk naar

je dierenarts te gaan. Deze zal aan de hand van je verhaal (leeftijd, eventuele vaccinatie, verloop van de symptomen) en een klinisch onderzoek definitief vaststellen of je kat kattenziekte heeft.

Is er sprake van kattenziekte, dan zal je kat vaak worden opgenomen voor een intensieve behandeling. De kans op herstel is jammer genoeg niet erg groot, vooral niet bij jonge kittens.

Kattenziekte wil je dus liever voorkomen, dan genezen!
Preventie helpt je huisdier gezond te houden. Maak dan ook snel een afspraak bij jedierenarts om de vaccinatiestatus van je kitten of kat na te gaan. 
Vind een dierenarts dichtbij

De dierenarts vervult een belangrijke rol in het leven van je huisdier. Voer je locatie in om verbonden te worden met een dierenarts in je buurt

VIND EEN DIERENARTS DICHTBIJ

BNL-NON-221200011


Deel artikel


Meer zoals dit

BESMETTELIJKE HONDENHOEST: VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

Een hond loopt een verhoogd risico op besmettelijke hondenhoest wanneer deze regelmatig in contact komt met andere honden. Een hond die besmettelijke hondenhoest heeft gehad, kan nog wekenlang besmettelijk blijven voor andere honden

WEES ALERT OP DE SYMPTOMEN VAN BESMETTELIJKE HONDENHOEST

Elke hond die in contact komt met andere honden loopt in principe risico, zeker in de Benelux met een hoge honddichtheid… Hieronder lees je hoe je de symptomen van besmettelijke hondenhoest kunt herkennen en hoe de ziekte behandeld wordt.

Vaccineren
Bescherm je kat door vaccinatie

Katten zijn heerlijke huisdieren. Heb je zelf een kat, dan wil je die natuurlijk zo gezond mogelijk houden. Naast een goede verzorging en voer, helpt vaccinatie je kat te beschermen tegen ziekten. Op deze pagina lees je meer over de werking van vaccinaties.

Ontdek de beste innovaties voor huisdieren

Op zoek naar oplossingen voor huisdierverzorging?

Join MyPet
JOIN MYPET.COM